twitter
rss

Manusia atau dalam erti kata lain individu lain dalam sesebuah institusi masyarakat amat diperlukan oleh kanak-kanak untuk dijadikan sebagai pembimbing. Ini kerana fitrah kanak-kanak yang harus dipimpin dalam mengharungi kehidupan sebagai anggota masyarakat. Pentingnya individu lain dan tempat serta persekitaran kanak-kanak membesar dalam kehidupan sosial kanak-kanak dapat dilihat melalui kisah-kisah di mana individu diasingkan daripada masyarakat.
Sebagai contoh, kisah seorang kanak-kanak perempuan bernama Isabelle di Ohio, USA. Kisahnya boleh dikatakan kesan daripada pengasingan yang dialaminya. Isabelle telah dikurung dalam sebuah bilik gelap selama 6 tahun oleh datuk dan neneknya kerana dia dilahirkan secara haram oleh ibunya. Satu-satunya manusia yang berinteraksi dengannya selama 6 tahun tersebut adalah ibunya. Oleh kerana itu, dia tidak dapat bercakap dan mendengar. Pada tahun 1938, pihak berkuasa Ohio telah menjumpainya apabila ibunya melarikan diri dari rumah bersamanya. Oleh kerana jarang melihat orang lain, dia bersikap ganas terhadap orang lain seperti binatang liar. Setelah itu, golongan professional memberi latihan kepadanya dan mendapati dia sebenarnya dapat mendengar dan setelah beberapa hari dia menunjukkan minat untuk bercakap. Apabila berusia 9 tahun, dia telah bersedia bersekolah. Ini adalah sebab pakar-pakar telah membuat program latihan yang sistematik untuk membentuk Isabelle menyesuaikan diri berhubungan dengan manusia dan melalui proses sosialisasi. Dari kes ini, dapat dilihat bagaiman pentingnya interaksi dengan manusia dalam kehidupan sosial kanak-kanak. (Rohana Yusof,1996)
Dalam kes yang lain, seorang kanak-kanak perempuan bernama Genie dari California dikurung oleh ayahnya dari umur 20 bulan hingga 13 tahun. Genie diikat pada satu kerusi dan tidak dapat mengerakkan badannya kecuali jari-jari dan tangannya. Keadaan rumah Genie sentiasa sepi dan dengan ini dia tidak boleh mendengar sebarang bunyi. Genie sering dipukul oleh ayahnya sekiranya dia berbuat bising. Disebabkan itu, dia belajar memendam segala perasaan. Kerana selalu terikat pada kerusia, di tidak dapat berdiri tegak, lari dan melompat dan oleh kerana dia tidak pernah melihat objek jauh, penglihatannya rosak dan hanya dapat memfokus kepada objek-objek yang dekat sahaja. Genie juga sukar dikawal di khalayak ramai, merampas apa sahaja yang menarik perhatiannya dan kelihatan sangat curiga terhadap keadaan sekitarnya akibat dia tidak melalui proses sosialisasi. Melalui kes ini, kita dapat melihat betapa pentingnya proses interaksi dengan manusia, serta betapa pentingnya persekitaran terhadap perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak dalam kehidupannya. Jika persekitan memberi peransang yang baik maka baiklah perkembangan personalitinya dan jika tidak maka akan berlaku sebaliknya. (Rohana Yusof,1996)
Dengan melihat kepada kes-kes tersebut, jelaslah pengasingan individu dari manusia lain memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan fizikal, mental dan sosial kanak-kanak. Jika kanak-kanak tidak digalakkan untuk mempunyai kawan-kawan dan persekitaran yang baik, mereka mungkin akan tertekan untuk berinteraksi dengan kawan-kawan dan amatlah kritis dalam perkembangan emosi mereka.
Tempat juga mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. Perbezaan tempat akan memberi perbezaan kebudayaan, cara hidup, pemikiran, pekerjaan dan kehidupan sosial sesuatu masyarakat. Kehidupan sosial kanak-kanak dipengaruhi oleh tempat alam sekitar ia dibesarkan. Perbezaan tempat ia dibesarkan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak itu sendiri dari segi tingkah laku, pemikiran, aktiviti seharian, percakapan,budaya dan sebagainya.
Masyarakat yang tinggal di bandar berbeza daripada masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat desa lebih menjurus kepada kegiatan ekonomi pertanian seperti pesawah, nelayan, tukang rumah dan sebagainya. Masyarakat desa juga mempunyai kesedaran perpaduan kelompok yang kuat sehinggakan mempertahankan kelompok dan nilainya adalah lebih penting daripada individu. Ini dapat dilihat melalui amalan gotong royong yang dilihat jelas berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Ini akan menyebabkan kanak-kanak yang duduk di desa atau luar bandar mempunyai nilai-nilai seperti mana yang wujud dan berlaku dalam masyarakat setempatnya. Kanak-kanak luar bandar juga seringkali dilatih untuk hidup bersama masyarakat. Ibu bapa akan membawa anak-anak mereka turut serta dalam kegiatan masyarakat. Secara tidak langsung amalan kerjasama, hormat menghormati dan kemesraan dipupuk dalam diri kanak-kanak melalui pemerhatian, ingatan dan peneguhan yang berulang kali. (http://fillnthecookies.blogspot.com/)

0 comments:

Post a Comment